+3110-3138949 info@ailf.nl

Asielzoekers moeten straks meteen over hun asielmotieven vertellen, zonder hulp van een advocaat.

Het ‘Moria-akkoord’ dat donderdag werd gesloten gaat niet alleen over de opvang van vluchtelingenkinderen uit Griekenland: in datzelfde akkoord spraken de coalitiepartijen af om de Nederlandse asielprocedure ‘efficiënter’ te maken, door onderdelen van de procedure naar voren te halen. Vluchtelingenwerk en asieladvocaten vrezen dat daarmee de rechtspositie van asielzoekers wordt aangetast, terwijl de asielprocedure niet wordt versneld.

In-de-media-

Wat zijn de plannen? De coalitie wil allereerst het aanmeldgehoor uitbreiden. Wanneer een asielzoeker in Nederland aankomt krijgt hij of zij eerst zo’n gehoor, een soort basisregistratie. De asielzoeker moet vragen beantwoorden over zijn of haar identiteit, opleiding en land van herkomst. De vraag waarom hij of zij het land van herkomst moest verlaten wordt nog niet gesteld. Dat komt pas aan de orde bij het ‘eerste gehoor’ bij de start van de algemene asielprocedure. Door de achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dat vaak pas na een jaar tot twee jaar. Voor het eerste gehoor kan de asielzoeker met een advocaat spreken om zich voor te bereiden op de gesprekken met de IND.

Bekijk hier het hele nieuwsbericht