+3110-3138949 info@ailf.nl

De strijd tegen achterstanden in de afhandeling van asielaanvragen lijkt onsuccesvol. Van een groeiend aantal nieuwe zaken is de wettelijke beslistermijn overschreden, ditmaal zonder vergoeding voor de aanvragers.

Dit blijkt uit cijfers die demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid maandagavond in een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Van de 11.850 nieuwe aanvragen die na 1 april 2020 zijn ingediend, liggen er nog 5.000 op de plank. Van 870 aanvragen is de wettelijke beslistermijn inmiddels overschreden. Dat zijn er 290 meer dan de maand ervoor. Asieladvocaten en belangenorganisatie Vluchtelingenwerk Nederland vrezen dat dit aantal de komende tijd flink zal oplopen.

In maart 2020 werd nog een taskforce voor achterstallige asielaanvragen ingesteld zodat immigratiedienst IND met een schone lei kon beginnen. De wachttijd voor nieuwe aanvragen zou daarmee beperkt gehouden kunnen worden. Die belofte rechtvaardigde dat de dwangsomregeling voor asielzoekers werd afgeschaft. Deze regeling, die de IND miljoenen euro’s per jaar kostte, gaf asielzoekers recht op een vergoeding als de beslistermijn werd overschreven.

Broekers-Knol schreef destijds aan de Kamer dat de taskforce alle aanvragen van voor 1 april 2020 zou behandelen (15.350 in totaal), zodat de IND zich ‘volledig kon concentreren op het behandelen van en het beslissen op nieuwe aanvragen binnen de wettelijke termijn’.

Het volledige nieuwsbericht kan je hier bekijken